Wat kan ik verwachten?

We laten u ruim op tijd weten wanneer we bij u aan de slag gaan. Tijdens de voorbereidingen organiseren we informatiebijeenkomsten. We vertellen u dan alles over onze plannen en waar u terecht kunt met vragen en ideeën. Bovendien voeren onze medewerkers, samen met medewerkers van Caspar de Haan, met iedereen individuele gesprekken. Tijdens deze gesprekken horen wij graag uw persoonlijke wensen en ideeën, op zowel technisch als sociaal vlak. We maken samen afspraken over de werkzaamheden en de planning.
En wilt u later alles nog eens rustig nalezen? Dat kan, u krijgt van ons altijd een bewonersboekje met de belangrijkste informatie over de werkzaamheden.

Hieronder staan de stappen die we doorlopen. Bij sommige projecten worden niet alle stappen doorlopen, dit is afhankelijk van de werkzaamheden die we uitvoeren.

1. Start voorbereidingen door Helpt Elkander en Caspar de Haan

 • Aankondiging project
  U ontvangt een brief van ons, waarin we aankondigen dat we een project gaan realiseren en dat wij binnenkort een aantal woningen komen bekijken.
 • 0-meting woning (steekproef)
  In een aantal woningen onderzoeken we de technische staat en bekijken we wat er technisch mogelijk is.

2. Wat zijn uw wensen?

 • Brief
  U ontvangt een brief met o.a. een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek en informatie over het project.
 • Persoonlijk gesprek
  We inventariseren uw persoonlijke wensen (op technisch en sociaal vlak) en bespreken onze ideeën. U kunt vragen stellen.

3. Wij informeren u en vragen om akkoord

 • Brief met belangrijke bijlage
  U ontvangt een brief met o.a. een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, een brochure met alle belangrijke informatie over het project en een akkoordverklaring.
 • Informatiebijeenkomst We presenteren onze plannen (technisch en sociaal) en u kunt vragen stellen. Als er een proefwoning is, bezoeken we deze. Zo weet u precies wat we in uw woning gaan uitvoeren. 
 • Akkoordverklaring
  Bent u het eens met onze plannen om uw woning energiezuiniger te maken? Dan ondertekent u de akkoordverklaring en overhandigt deze aan ons.
 • Minimaal 70% akkoord
  Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, starten we met de uitvoering. Wij hopen natuurlijk dat iedereen akkoord is, dus we gaan voor 100%!

4. Wij komen bij u op bezoek

 • Plannen huisbezoek
  We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak om uw woning te bezoeken.
 • Huisbezoek
  Medewerkers van Helpt Elkander en Caspar de Haan komen bij u langs. Ze bespreken met u wat er precies gaat gebeuren in uw woning en wat dit voor u betekent.

5. U maakt uw definitieve keuze

 • Keuzeformulier
  Op het formulier geeft u uw definitieve keuzes door.

6. U ontvangt de planning en u bereidt zich voor

 • Planning
  U ontvangt een brief met de planning van de werkzaamheden: u weet wat u wanneer kunt verwachten.
 • Uw eigen voorbereidingen
  U maakt uw woning klaar voor de werkzaamheden. Indien gewenst kunt u hierbij de hulp van Caspar de Haan inschakelen.

7. We starten met de werkzaamheden

 • Wij gaan bij u aan de slag
  We beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Evaluatiemoment over de uitvoering
  U wordt tijdens de uitvoering gebeld voor een korte telefonische tussenevaluatie.

8. We sluiten het samen af

 • Oplevering van de woning
  Uw woning is klaar. We leveren samen met u de woning op. U ontvangt gebruiksinstructies.
 • Servicedag
  Medewerkers van HelptElkander en de aannemer komen in de wijk langs om samen met u het project feestelijk af te sluiten.

9. We voeren de laatste werkzaamheden uit en vragen of u tevreden bent

 • Opleverpunten afwerken
  De aannemer werkt de opleverpunten af.
 • Metingen klanttevredenheid
  U wordt direct na oplevering benaderd voor een klanttevredenheidsmeting. Na een jaar bellen we u nog een keer om te vragen of u tevreden bent.


Alle stappen handig in 1 overzicht? Download onderstaande flyer als PDF

Actuele informatie vindt u altijd op deze website. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers of die van de aannemer. Hun namen en contactgegevens staan ook op deze website.