Waarom nu verduurzamen?

Waarom verduurzamen we uw woning?
Helpt Elkander heeft aandacht voor de stijgende woonlasten en de problemen die daardoor soms ontstaan. Om de woonlasten betaalbaar te houden, investeren wij in het verduurzamen van uw woning, zonder of tegen een beperkte huurverhoging. Door het isoleren van uw woning gebruikt u minder energie. Dat betekent lagere energiekosten, minder geluidoverlast en meer wooncomfort.

We combineren de werkzaamheden met het geplande onderhoud aan uw woning. Op deze manier heeft u maar één keer overlast van werk aan uw woning. En hoeven we niet over enkele jaren opnieuw bij u aan te kloppen met de vraag of we aan uw woning mogen werken. Onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk en het opknappen van goten, gevels en kozijnen voeren we eens in de zoveel jaar uit om de kwaliteit van onze woningen op peil te houden.