Veelgestelde vragen

U hoort een aantal maanden van te voren wanneer de werkzaamheden precies starten.

Waarom willen jullie mijn woning verduurzamen?
Helpt Elkander wil haar woningen verduurzamen om de woonlasten betaalbaar te houden. Door uw woning goed te isoleren, heeft u minder energie nodig en dat betekent minder energiekosten en meer comfort.
Het onderhoud aan uw woning, dat we al van plan waren uit te voeren, combineren we met de werkzaamheden voor het verduurzamen.

Jullie zouden al in 2019 komen schilderen? Waarom is dit nog niet gebeurd?
Ieder jaar voert Helpt Elkander onderhoud uit aan haar woningen om de kwaliteit op peil te houden. Daarbij hoort ook schilderwerk. Omdat we aan uw woning ook werkzaamheden voor het verduurzamen willen uitvoeren, hebben we gekeken hoe we dit kunnen combineren. Op deze manier hoeven we maar één keer bij u langs te komen en heeft u maar één keer last van de werkzaamheden. Daarom kan het zijn dat het schilderwerk aan uw woning is verschoven.

Wat gebeurt er als wij het niet eens zijn met de voorgenomen werkzaamheden?
Voordat we starten met de werkzaamheden informeren wij u tijdens bijeenkomsten over de werkzaamheden die wij aan uw woning willen uitvoeren. Ook gaan we persoonlijk met u in gesprek om uw wensen en ideeën te bespreken. Uiteraard kunt u dan ook al uw vragen stellen. Voordat we echt kunnen starten, vragen we u voor akkoord te tekenen. Als 70% van de bewoners voor akkoord getekend heeft, dan mogen wij de werkzaamheden bij alle bewoners uitvoeren. Als we die 70% niet halen, dan gaan wij opnieuw met elkaar in gesprek. Uiteraard willen we het liefst dat iedereen akkoord gaat met de plannen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Bij de beschrijving van de mogelijke werkzaamheden, ziet u hoe lang de werkzaamheden ongeveer duren. Dit is een indicatie.

Kan ik zelf bepalen welke werkzaamheden aan mijn woning worden uitgevoerd?
We kijken goed naar dewerkzaamheden die nodig zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Uiteraard proberen we waar mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen.

Kan ik er voor kiezen om extra werkzaamheden te laten uitvoeren?
Na persoonlijke gesprekken en een opname van uw woning wordt een vast pakket aan werkzaamheden bepaald. Deze werkzaamheden zijn nodig om uw woning energiezuinig te maken. Wilt u daarnaast nog extra werkzaamheden laten uitvoeren? Geef het aan en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Betalen we straks meer huur?
Helpt Elkander betaalt de kosten voor het energiezuiniger maken van uw woning. We doen dit zonder huurverhoging of een beperkte huurverhoging te vragen. Als gevolg van de werkzaamheden wordt het energieverbruik lager, waardoor uw totale woonlasten verminderen.

Ik werk overdag, wordt er dan toch aan mijn woning gewerkt?
Natuurlijk moeten wij aan uw woning kunnen werken. Dat doen wij niet als er niemand in huis is. Onze woonconsulent komt samen met een medewerker van Caspar de Haan bij u langs. Tijdens dit gesprek horen we graag van u wanneer we het beste bij u kunnen werken.

Wat kan ik doen als er, als gevolg van de werkzaamheden, schade aan mijn spullen ontstaat?
Wij gaan zorgvuldig om met uw woning en uw bezittingen. Helaas kunnen wij niet altijd voorkomen dat er iets kapot gaat. Als er sprake is van schade als gevolg van de werkzaamheden, lossen we dat natuurlijk netjes op. We herstellen of vergoeden de schade dan. Heeft u schade? Dan vragen wij u een schadeformulier in te vullen.  

Is er voor bewoners een overlastvergoeding?
Nee, hiervoor bestaat geen vergoeding. Dat hoeft ook niet volgens de wet. Wij kunnen ons voorstellen dat u last heeft van de werkzaamheden. Wij doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft. Dat doen we onder andere door de werkzaamheden in overleg met u uit te voeren.
Bovendien zorgen wij voor een compleet ingerichte rustwoning. Hier kunt u ontspannen als u tijdelijk niet in uw eigen woning terecht kunt.

Wat moet ik zelf doen om de werkzaamheden mogelijk te maken?
Wij vragen u om ervoor te zorgen dat de bouwvakkers voldoende ruimte hebben om materialen in uw woning te kunnen brengen en hun werk te doen. Op de plaats waar gewerkt wordt, moeten de medewerkers minimaal 1,5 m² ruimte hebben om te werken. We brengen eventuele isolatieplaten voor het dak van binnenuit aan. Daarom vragen wij u om de zolder leeg te maken. Ook moeten we bij de gevel en de kozijnen kunnen. Daarom bekijken we samen met u wat er moet gebeuren met bijvoorbeeld aanbouwen en zonwering. Tot slot vragen wij u om uw eigen spullen te beschermen tegen stof en beschadiging door ze af te dekken of tijdelijk weg te halen.
Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ik heb aan de achtergevel een uitbouw gemaakt. Moet ik deze nu afbreken?
Als de uitbouw bij Helpt Elkander is aangevraagd en volgens de regels is gebouwd, hoeft u deze uiteraard niet af te breken. Als de uitbouw niet is aangevraagd, dan staat deze er in feite illegaal en kunnen wij u verplichten om deze af te breken. In dat geval bespreken we met u hoe we tot een oplossing kunnen komen.

Mijn woning vertoont hier en daar aan de binnenkant gebreken. Worden die gebreken opgelost?
In de woning zelf voeren we in principe geen werkzaamheden uit. De elektriciteitsinstallatie, de verwarming, de keuken, het toilet en de douche blijven zoals die nu zijn. Zijn er gebreken? Dan horen we dat graag van u. We bekijken dan wat de mogelijkheden zijn. 

Moeten de medewerkers van de aannemer ook binnen zijn?
Ja, in de meeste gevallen moeten zij ook bij u binnen zijn om hun werk uit te voeren. Denk daarbij aan de vervanging van kozijnen, glas en de isolatie van het dak. Die werkzaamheden moeten we voor een deel van binnenuit uitvoeren.

Kan ik tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wonen?
Ja, u kunt tijdens de werkzaamheden in uw woning blijven wonen. De werkzaamheden zorgen wel voor overlast. U moet daarbij denken aan geluid als gevolg van boren, schuren, zagen, enzovoort. Daarnaast veroorzakwen de werkzaamheden stof. U kunt gewoon gebruik blijven maken van uw keuken, douche en toilet.

Komt er een modelwoning waar we kunnen zien hoe onze woning na de werkzaamheden eruit ziet?
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de grootte van het project wordt er een modelwoning gerealiseerd. In deze woning kunt u zien welke werkzaamheden aan uw woning worden uitgevoerd. In geval van beperkte werkzaamheden, bijvoorbeeld alleen aanbrengen van zonnepanelen, maken we geen modelwoning. Bij het project aan de Lindenhof is een modelwoning ingericht aan de Lindenhof 38.

Waarom krijgen wij geen zonnepanelen?
Per woning kijken wij eerst goed naar de noodzakelijke werkzaamheden om uw woning energiezuinig te maken. In bepaalde woningen is het nodig om zonnepanelen te plaatsen, bij andere woningen niet. We plaatsen dus niet standaard zonnepanelen bij alle projecten. Ook zijn niet alle daken geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Hoe weet ik zeker dat mensen die straks in mijn woning komen ook daadwerkelijk medewerkers van Caspar de Haan zijn?
De medewerkers van de aannemer dragen kleding met daarop het logo van Caspar de Haan. Ook de bedrijfsbussen en eventuele bouwketen zijn voorzien van datzelfde logo. De medewerkers kunnen zich altijd identificeren.

 


Waar kan ik zien wanneer 
mijn woning aan de beurt is?
Op deze website vindt u een planning. Daar kunt u zien wanneer we aan de woningen in uw straat gaan werken. De aannemer overlegt met u op welke dagen hij in uw woning werkt.  

Mijn woning staat niet op het planningsoverzicht. Waarom niet?
Van 2020 t/m 2022 gaan Helpt Elkander en Caspar de Haan ruim 440 sociale huurwoningen in Nuenen verduurzamen. Dit is een groot deel van de totale woningvoorraad van Helpt Elkander. In het planningsoverzicht ziet u of uw woning de komende 3 jaar aan de beurt is. Staat uw woning er niet tussen? Dan heeft uw woning al een energielabel B of hoger.  

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?
Neem gerust contact met ons op.