Onze duurzaamheidsambitie

Ons doel
Helpt Elkander zorgt dat u en toekomstige bewoners comfortabel en betaalbaar kunnen wonen. In een fijne, gezonde woning en in een prettige buurt. We vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving. Daarom pakken we, naast het technisch verduurzamen van de woningen, sociale projecten op om bewoners te stimuleren zelf ook een steentje bij te dragen. Het gaat dus niet alleen om het verduurzamen van de woningen, maar om het verduurzamen van de samenleving. We willen het samen met bewoners doen, door elkaar te helpen. Daarom hebben we dit project Nuenen VerduurSamen genoemd.

Technische maatregelen
In 2020, 2021 en 2022 gaan wij in Nuenen ruim 440 sociale huurwoningen energiezuiniger maken. Als we klaar zijn, hebben alle woningen van Helpt Elkander minimaal een energielabel B. Dit bereiken we door het aanbrengen van (extra) isolatie, bijvoorbeeld dak-, spouw- en/of vloerisolatie. Ook zorgen we ervoor dat uw woning goed geventileerd kan worden. We combineren de energetische verbeteringen met het geplande onderhoud. Zo heeft u maar een keer last van werkzaamheden in en aan uw woning.

Onze focus ligt uiteraard op onze huurwoningen. Maar ook particuliere woningeigenaren krijgen de kans om mee te liften en hun woning te verduurzamen.

Ons streven is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Uiteindelijk moeten al onze woningen van het gas af en is het belangrijk dat alle energie op een duurzame manier opgewekt wordt. Grote doelstellingen die niet in een keer te behalen zijn. Daarom starten we met zogenaamde energetische maatregelen, zoals betere isolatie én ventilatie.

De komende 3 jaar gaan we wel enkele experimenten voor nieuwe warmte- en energieopwekkende technieken toepassen.

Sociale maatregelen
Fijn wonen is meer dan alleen een goed huis. Het betekent ook een schone en veilige buurt. Een buurt waarin mensen met elkaar samenleven, elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar. Een omgeving waarin mensen niet vereenzamen. Een plek waar ook mensen met een beperking en mensen met een andere culturele achtergrond zich welkom voelen en mee kunnen doen aan de samenleving.

Kortom, onze ambitie is om een woonomgeving te creëren waarin mensen zich thuis voelen. Nu en in de toekomst. Daarom vragen we u voortdurend naar uw ervaringen, meningen en wensen en kijken we naar wat nodig is. Wij willen graag horen wat u belangrijk vindt en welke ideeën u heeft om ervoor te zorgen dat uw buurt een plaats is waar iedereen zich thuis voelt. We willen weten wie u bent, waarvan u droomt en waarin u geïnteresseerd bent. Wij willen graag dat u op een actieve manier deelneemt aan de samenleving. Dat maakt uw leven leuker en samen kunnen we meer.