Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan uw woning, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Voor uw persoonlijke situatie:
Bo Toenders, woonconsulent Helpt Elkander
Tel: 040-787 42 15
Email: BToenders@helpt-elkander.nl

Namens de aannemer Caspar de Haan:
Johnny Duisters, projectleider
Tel: 06-21 27 42 51
Email: JohnnyDuisters@caspardehaan.nl