Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan uw woning, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Voor uw persoonlijke situatie:
Eric Robben, ontwikkelaar maatschappelijke waarde
Tel: 06 48 60 44 96
Email: erobben@helpt-elkander.nl

Namens de aannemer Caspar de Haan:
Johnny Duisters, projectleider
Tel: 06 21 27 42 51
Email: JohnnyDuisters@caspardehaan.nl