Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan uw woning, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Voor uw persoonlijke situatie:
Marianne Herman, klantadviseur
Tel: 040 283 45 08
Email: info@helpt-elkander.nl

Namens de aannemer Caspar de Haan:
Johnny Duisters, projectleider
Tel: 06 21 27 42 51
Email: JohnnyDuisters@caspardehaan.nl