Helpt Elkander en Caspar de Haan ondertekenen overeenkomst

Op 10 december 2019 ondertekenden Bas Maassen, directeur-bestuurder van Helpt Elkander en Rob van der Meer van Caspar de Haan Onderhoud & renovatie een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst bezegelden beide partijen een samenwerking voor de komende drie jaren. In die periode verduurzamen ze huurwoningen in Nuenen. Aansluitend aan de ondertekening werd in aanwezigheid van de bewoners van de Lindenhof in Nuenen het bouwbord onthuld. Hiermee werd het startsein gegeven voor het verduurzamen van in totaal 440 huurwoningen in Nuenen. 

In 2020, 2021 en 2022 werken Helpt Elkander en Caspar de Haan samen om energiebesparende en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan 440 woningen. Daarbij richten ze zich niet alleen op het technisch verduurzamen van de woningen, maar ook nadrukkelijk op sociale projecten. Deze projecten moeten er toe bijdragen dat alle bewoners, ongeacht hun leeftijd, culturele achtergrond en persoonlijke situatie op een plezierige manier in Nuenen kunnen wonen. En kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving.

Druk op de wijken vraagt om sociale initiatieven
Bas Maassen lichtte dit als volgt toe: “We zien de druk op de wijken waarin wij woningen hebben steeds meer toenemen. Dat komt omdat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig moeten blijven wonen. Maar ook mensen met lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen én met een andere culturele achtergrond, hebben recht op een fijne woonomgeving. Dat vraagt om tolerantie, acceptatie en aanpassing. Als iedereen daaraan bijdraagt, dan kan dat ook prima. Dat begint vaak met elkaar kennen en door samen te sporten, koffie te drinken of activiteiten te organiseren. Wij willen met bewoners investeren in dat soort sociale initiatieven.”

Comfortabel en betaalbaar wonen vraagt om isolerende maatregelen
Cas de Haan benadrukt het belang van energiebesparende maatregelen. “Wij vinden het belangrijk dat mensen comfortabel kunnen wonen. Willen ze bovendien ook in de toekomst betaalbaar blijven wonen, dan is het absoluut nodig dat we de huizen goed isoleren en dat bewoners zo weinig mogelijk energie verbruiken. Met de werkzaamheden die we de komende jaren uitvoeren, leveren we een forse bijdrage aan een duurzaam Nuenen.”

Naar het overzicht