Eerste verduurzamingsproject afgerond

Op donderdag 16 juli sloten wij samen met bewoners van de Lindenhof het eerste project van Nuenen VerduurSamen af! Er is onderhoud uitgevoerd aan 36 woningen op de Lindenhof.

Deze woningen zijn onder andere energiezuiniger gemaakt en worden als gevolg van een mechanische ventilatie beter geventileerd. Helaas lukte het door de getroffen maatregelen rondom het coronavirus niet om een gezamenlijke afsluiting met de bewoners te organiseren.

In plaats daarvan bezochten we iedereen individueel met een kleine attentie. De bezoeken werden afgelegd door medewerkers van Caspar de Haan en Helpt Elkander. De meeste bewoners reageerden enthousiast en waren te spreken over het eindresultaat. Ondanks alle onverwachte maatregelen de afgelopen maanden én de bijkomende gevolgen daarvan op eerder gemaakte planningen, zijn alle werkzaamheden voor de bouwvak afgerond. Bewoners kunnen nu gaan genieten van de geïsoleerde en verduurzaamde woningen.

Wij kijken uit naar de start van het volgende complex!

 

 

Naar het overzicht