Nieuws

Coronavirus en de richtlijnen van Helpt Elkander

Coronavirus en de richtlijnen van Helpt Elkander

Geschreven op

Update: 21 april 2020 De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen zich in rap tempo op. Regelmatig neemt de overheid aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Reportage Lokale Omroep Nuenen project Lindenhof

Reportage Lokale Omroep Nuenen project Lindenhof

Geschreven op

Onlangs maakte de Lokale Omroep Nuenen een reportage over het project Nuenen Verduursamen en over het eerste project dat is opgepakt. Namelijk de verduurzaming van 36 woningen aan de Lindenhof in Nuenen. Projectleiders Marijn van Zelst (Helpt Elkander) en Johnny Duisters...

100% akkoord project Lindenhof

100% akkoord project Lindenhof

Geschreven op

Eind december en begin januari hebben medewerkers van Helpt Elkander en Caspar de Haan persoonlijke gesprekken gevoerd met de bewoners van de Lindenhof. Tijdens de gesprekken lichtten zij de werkzaamheden toe en bespraken ze de wensen van de bewoners.

Bewoonster Lindenhof blij met verduurzaming

Bewoonster Lindenhof blij met verduurzaming

Geschreven op

“Mijn leven wordt er aangenamer door, daar ben ik zeker van.” Op vrijdag 10 januari heeft onze woonconsulent een gesprek met een bewoonster van de Lindenhof. Tijdens het gesprek geeft de bewoonster aan wel een beetje op te zien tegen de overlast. Teg

Bewoners Lindenhof enthousiast over verduurzaming woningen

Bewoners Lindenhof enthousiast over verduurzaming woningen

Geschreven op

Op 10 december zijn tijdens 2 bijeenkomsten de bewoners van de Lindenhof uit Nuenen bijgepraat over de voorgenomen verduurzaming van hun woningen. Uit de reacties blijkt dat de bewoners blij zijn dat hun woningen worden aangepakt.

Eerste project Lindenhof van start op 10 december

Eerste project Lindenhof van start op 10 december

Geschreven op

Op 10 december vond direct na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Helpt Elkander en Caspar de Haan de feestelijke aftrap van Nuenen Verduursamen plaats. Met de opening van een modelwoning en de onthulling van een bouwbord door leden van het Huurderspl...

Helpt Elkander en Caspar de Haan ondertekenen overeenkomst

Helpt Elkander en Caspar de Haan ondertekenen overeenkomst

Geschreven op

Op 10 december 2019 ondertekenden Bas Maassen, directeur-bestuurder van Helpt Elkander en Rob van der Meer van Caspar de Haan Onderhoud & renovatie een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst bezegelden beide partijen een samenwerking voor de komende drie jaren.

Modelwoning klaar

Modelwoning klaar

Geschreven op

Op vrijdag 1 november zijn medewerkers van aannemersbedrijf Caspar de Haan begonnen met de werkzaamheden aan de modelwoning. In de woning aan de Lindenhof 38 werden dezelfde isolerende en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die vanaf maart 2020 bij de andere woningen aan d...